Διαλέξεις

 • 2023 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα Νομοθετικό πλαίσιο για τα ποτάμια οικοσυστήματα” στο πρόγραμμα κατάρτισης ελληνικού δικτύου Δήμων με ποτάμια- αναπτυξιακές προοπτικές- καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία, ΑΠΘ, 10/04/2023
 • 2022 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα Το νερό προστασία και διαχείριση”, στον Σύλλογο Αριστοτελικής και Περιβαλλοντικής Αγωγής, 07/04/2022
 • 2022 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα Έξυπνες πόλεις – Βασικές Έννοιες και Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής” στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 10/02/2022
 • 2021 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Διεθνές και Ενωσιακό Θεσμικό Πλαίσιο για τη διαχείριση του Νερού” στο 2 Διεθνές Forum για το Νερό, 22-23/9/2021
 • 2019 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Ενωσιακό Θεσμικό Πλαίσιο για τη διαχείριση του Νερού” στο 1 Διεθνές Forum για το Νερό, 10-11/12/2019
 • 2019 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα «Ο ρυπαίνων πληρώνει» περιβαλλοντική ευθύνη ασφάλιση και αποκατάσταση, Αθήνα 03/12/2019
 • 2019 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Evolution of the EU Environmental Law – Financial Instruments”, ELSA Thessaloniki, 22/03/2019
 • 2019 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Νομικό Πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών του Θερμαϊκού”, Θεσσαλονίκη 02/02/2019
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Economic instruments as a complement to biodiversity protection”, LIFE NATURA THEMIS, Αθήνα 24/11/2018
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Νομικά προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα στην Ελλάδα, ECOCITY FORUM, 3-5/10/2018
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Εγκλήματος”, Βουλή των Ελλήνων – Επιτροπή Περιβάλλοντος 11/07/2018
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Αρχές και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Σύγριση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία”, Διεθνές Συνέδριο Πάτρα, 19/06/2018
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Η Εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαίσίου για τις Πλημμύρες”, Θεσσαλονίκη 11/01/2018
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
 • 2018 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Περιβαλλοντική Νομοθεσία”, Δήμος Θεσσαλονίκης 21.3.2018
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΣΜΠΕ”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Θεσμικό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Eυνωσιακή Νομοθεσία για την προστασία του Εδάφους”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Η νομοθεσία για την προστασία των υπόγειων υδάτων”
 • 2017 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”
 • 2016 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Θεσμικό Πλαίσιο για την Βιώσιμη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών”
 • 2016 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “EΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”
 • 2016 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ”
 • 2016 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ”
 • 2016 Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα “Περιβαλλοντική Ευθύνη”
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον Τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία – Αντωνίου με σειρά διαλέξεων για το Δίκαιο Περιβάλλοντος.
 • Στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δόθηκαν δύο διαλέξεις από την Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων», Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2016
 • Η περιβαλλοντική εταιρεία «Ιάνθη» σε συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού διοργάνωσαν στην Αθήνα Διημερίδα στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 με θέμα: «Αστικά ρέματα, υδάτινες διαδρομές στο περιβάλλον και στον πολιτισμό – διαχείριση και προοπτικές». Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Διαχείριση Ρεμάτων: Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία».
 • Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη Διημερίδα στις 15 και 16 Απριλίου με θέμα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ». Η Α. Καλλία – Αντωνίου συμμετείχε με την εισήγηση: «Η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας – Η εφαρμογή της στην Ελλάδα»
 • Στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στις 23 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, η Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος διοργάνωσε συνεδριακή ημερίδα με θέμα « Η κοινωνία των εθελοντών και η επίδραση αυτής στην προστασία του περιβάλλοντος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης». Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Ο ρόλος των Εθελοντών στην Προστασία του Περιβάλλοντος».
 • Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών διοργάνωσαν στην Άμφισσα Σεμινάριο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς, στις 29 με 31 Ιανουαρίου 2016 με θέμα: « Σπουδή για το Νερό στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία». Οι εισηγήσεις της Αγγελικής Καλλία ήταν: α) «Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» και β) « Το Δικαίωμα Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παρουσίαση για Μαθητές»
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015 πραγματοποιήθηκαν, με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία με σειρά διαλέξεων για το Δίκαιο Περιβάλλοντος.
 • Δύο Διαλέξεις της Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 8 Δεκεμβρίου 2015
 • Με επιλεγμένους φοιτητές λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής», του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για δεύτερη χρονιά η Α. Καλλία έδωσε τρεις διαλέξεις στους φοιτητές με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Περιβαλλοντικό Δίκαιο», Ιούνιος 2015.
 • Οι φοιτητές του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2015, με τίτλο: “1st IHU (International Hellenic University) International Conference on Sustainable Development”. Η Α. Καλλία έδωσε ομιλία με θέμα: «Legal Framework for Sustainable Development and Environmental Protection»
 • Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα και ενημερώνει συστηματικά τους φοιτητές του σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό η της Α. Καλλία έδωσε τέσσερις διαλέξεις στους φοιτητές με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Περιβαλλοντικό Δίκαιο», Απρίλιος 2015
 • Στο κτίριο που στεγάζει το Συνεδριακό κέντο Ολύμπου και στο άμεσο μέλλον θα στεγάσει το Μουσείο Ολύμπου, στο Λιτόχωρο, διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διεθνές Συνέδριο με θέμα: «O ‘Όλυμπος μνημείο φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. ‘Ενας αιώνας από την πρώτη ανάβαση». Η Α. Καλλία έδωσε ομιλία: «Θεσμικό Πλαίσιο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών-Η περίπτωση του Ολύμπου», 21 Μαρτίου 2015.
 • Η ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματα που διαθέτουν ώστε να απαιτήσουν τον σεβασμό στο περιβάλλον αποτέλεσε θέμα που απασχόλησε την ομάδα γυναικών της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. Η Α. Καλλία παρουσίασε «Τα Δικαιώματα του Πολίτη για την Προστασία του Περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη 7 Φεβρουαρίου 2015
 • Ομιλία της Α. Καλλία – Αντωνίου στην Ημερίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: “Ο ρόλος της Οικολογικής Καινοτομίας στον Τομέα της Παράκτιας Επιχειρηματικότητας και Διατήρησης των Θαλάσσιων Πόρων”. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ERACOM: “Joint Master Program in Environmental Risk Assessment and Coastal Management”. Θέμα της ομιλίας: “Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Οικολογία και Νομοθεσία”, Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2014
 • Ομιλία της Α. Καλλία – Αντωνίου στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία”, κατεύθυνση “Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία” του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: “Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων”, 3 Δεκεμβρίου 2014.
 • Ομιλία της Α. Καλλία – Αντωνίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση με θέμα: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) και Συμβάσεις Ενεργειακής, Απόδοσης (ΣΕΑ)”. Θέμα της ομιλίας: “Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης: Πιλοτική Δράση MARIE”, Κοζάνη 1 Δεκεμβρίου 2014
 • Ομιλία της Α. Καλλία – Αντωνίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Διεθνές Συνέδριο “Green Your Mind! Aqua and Terra”, με θέμα: “Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την πράσινη επιχειρηματικότητα”, στις 27 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.
 • Ομιλίες της Α. Καλλία στο πρόγραμμα “Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση – πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη” Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 2014
  1. Συμμετοχή του πολίτη στη διαχείριση αποβλήτων: μείωση παραγωγής – ανακύκλωση
  2. Συμμετοχή του πολίτη στην διατήρηση καλής ποιότητας νερών: Μετρήσεις ποιότητας υδάτων – Σχέδια Διαχείρισης
  3. Συμμετοχή του πολίτη στην διατήρηση της βιοποικιλότητας: Βιώσιμη ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
  4. Πρόσβαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση – Δικαιώματα του πολίτη για να αξιώσει σεβασμό στο περιβάλλον σε Εθνικό και Ενωσιακό πλαίσιο
 • 4ο Θερινό σχολείο περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας, Χανιά Κρήτη, Ιούλιος 2014. Ομιλίες της Α. Καλλία για το θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, σειρά μαθημάτων της Α. Καλλία στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο – μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master “Βιώσιμη Ανάπτυξη” (International Hellenic University, Master Course on Sustainable Development), ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, για το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2012 με μεγάλη επιτυχία, συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και τα μαθήματα δίδονται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
 • “Ποιά Ελλάδα? Θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης – Εφαρμογή και προκλήσεις για την Ελλάδα” Άρθρο της Α. Καλλία, περιοδικό “ΕΝΩΠΙΟΝ”, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος 72, Ιανουάριος – Μάρτιος 2014.
 • Ομιλία της Α. Καλλία στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στη Λάρισα, με θέμα “Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία”, Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2014.
 • Ομιλία της Α. Κάλλια στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα “Ποια Ελλάδα?”, Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2014
 • Ομιλία της Α. Καλλία στο Συνέδριο «Δημιουργικές Πόλεις – Συνδυάζοντας την Καινοτομία με την Βιώσιμη Ανάπτυξη», Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2013
 • Με δύο ομιλίες συμμετείχε η Αγγελική Καλλία στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που διοργανώθηκε από το Κεντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας στις 8 και 9 Ιουλίου. Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ομιλίες της Α. Καλλία ήταν σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο για τα ύδατα και τα απόβλητα: “Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του νερού – Το νερό ως αγαθό σε ανεπάρκεια και ως αιτία διαμάχης” και “Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων – Τα απόβλητα ως πόροι”.
 • Ολοκληρώθηκε η σειρά μαθημάτων της Α. Καλλία στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master “Βιώσιμη Ανάπτυξη” (International Hellenic University, Master Course on Sustainable Development), ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, για το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2012 με μεγάλη επιτυχία, συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και τα μαθήματα δίδονται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα: “Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας”. Η ομιλία έγινε στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από τους Ροταριανούς ομίλους Αθηνών στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 10 Μαρτίου 2013. με θέμα: “Η προστασία του περιβάλλοντος, ως προϋπόθεση ανάπτυξης σε πλαίσιο ειρήνης”
 • Ομιλία της Α. Καλλία στην Επιστημονική Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 27.9.2012, με θέμα “Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Εφαρμογή του στην Ελλάδα”
 • Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εκδήλωση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με θέμα “Διαχείριση Υδατικών Πόρων” Ομιλητές Δρ. Αγγελική Καλλία εμπειρογνώμων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, και Θ. Κουσουρής τ. Δ/ντης του ΕΛΚΕΘΕ. Συντονισμός από τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Ν. Βαφειάδη. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά (live streaming) μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr/livestr
 • Εισήγηση της Α. Καλλία στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, “Ο Ρυπαίνων Πληρώνει”, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012
 • “European Union – Russia Collaboration on Environment and Sustainable Development”
  University of Dubna, Russia, Natural and Engineering Science Faculty, February 2012
 • Βιβλίο που διανέμεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα”, επικαιροποιημένη έκδοση, Μάρτιος 2011
 • Διδασκαλία στο ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 25.1.2011 “Η Νομιμότητα της Διοικητικής Δράσης – Νέες ρυθμίσεις του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
 • Σημειώσεις από τη διδασκαλία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: “Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων – Η Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό 2000/60”, Ιούνιος 2010
 • Σημειώσεις στο μάθημα: “Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Υδάτων”
  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, Επιμορφωτικό πρόγραμμα: “Προστασία, Εξυγίανση και Βιώσιμη Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων”, Απρίλιος 2009
 • Cong-Ching University China, Polytechnic School, October 2009 “EU policy and legislation on environmental protection and sustainable development
 • Bascesehir University, Master Course in European Institutions and Policies, Turkey 2007 “Sustainable Development and International Collaboration”
 • Bascesehir University, Master Course in European Institutions and Policies, Turkey 2007 “Emergence of European Environmental Legislation-EU a sui generis International Organisation”
 • University of Dubna, Polytechnic School, “EU – Russia Collaboration on Environmental Issues”, Russia 2006
 • University of Dubna, Polytechnic School, “Protecting the Environment through Ιnternational Collaboration”, Russia 2006