Ενημερωτικά

  • 2007 Kυκλοφόρησε από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φυλλάδιο που έγραψε η Αγγελική Καλλία – Αντωνίου με τίτλο «Το Νερό». Το φυλλάδιο, το οποίο προλογίζει ο έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, διανέμεται στους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους σε θέματα περιβάλλοντος.
  • 1995 Καλλία Α. «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πολίτη», 62 σελίδες, Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.
  • 1994 Κallia A. Deimann S. «Your Rights Under European Union Environment Legislation», 32 pages, European Environmental Bureau, Brussels.
  • 1987 Καλλία Α. «Περιβάλλον, Νομοθεσία, Δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη», 40 σελίδες, Ένωση Δικαίου Περιβάλλοντος, Αθήνα.
  • 1987 Κallia A. «Your Rights under European Community Environment Legislation» 28 pages, European Environmental Bureau, Brussels. The booklet has been translated to all the official languages of the European. Union.