Αγγελική Καλλία - Αντωνίου

Kallialaw

Τηλέφωνο 2310 347649

Κινητό 6937222338

Φαξ 2310 342534

Από το έτος 1981 το δικηγορικό γραφείο Α. ΚΑΛΛΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες. Το γραφείο διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελληνική Διοίκηση, τις Περιφέρειες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικούς, Τεχνικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς, Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Εκπονεί μελέτες και συμμετέχει στον συντονισμό και την υλοποίηση έργων.

Συνοπτικό Βιογραφικό

 • Δρ. Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Ενωσιακό και Εθνικό δίκαιο προστασίας Περιβάλλοντος: Συγκριτική ανάλυση αρχών που εκφράζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Επικρατείας»
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (Master), University of Brussels, Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πτυχείο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 1981-2004
 • Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 2004 – σήμερα
 • Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Δικαίου Περιβάλλοντος
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΔΙΚΑΙΟ», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
 • Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 1987- σήμερα
 • Διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2007- σήμερα
 • Συγγραφέας δώδεκα βιβλίων στους τομείς «Δίκαιο περιβάλλοντος» και «Δίκαιο προστασίας καταναλωτών»
 • Συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην Ελληνική και Αγγλική, στους τομείς «Διοικητικό Δίκαιο», «Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος», «Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
 • Δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «sustainable development» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη,  2011-2014
 • Διετέλεσε μέλος των Συμβουλίων και Επιτροπών:
  • Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
  • Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης
  • Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
  • Περιβαλλοντικού ομίλου «Club of Rome» με έδρα τις Βρυξέλλες
  • Επιστημονικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Άγιο Όρος
  • Επιστημονικής Επιτροπής Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου
 • Επιστημονικά υπεύθυνη για την διοργάνωση τριών κύκλων μαθημάτων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στους τομείς «Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος»
 • Βραβείο περιβαλλοντικής συνεισφοράς από το Κέντρο επιστημών ΝΟΗΣΙΣ

Τομείς Δραστηριότητας

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υποδομές
 • Προστασία – Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Ενέργεια
 • Χωροταξία – Πολεοδομία – Ακίνητα
 • Προστασία Καταναλωτών
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη - Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Διδασκαλία: Διοικητικό δίκαιο, Δίκαιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ενέργειας, Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, Γενικές Αρχές Ενωσιακού Δικαίου