Διατριβές

  • 1998 Καλλία Α. «Η Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Προστασίας του Περιβάλλοντος από το Συμβούλιο της Επικρατείας – Συγκριτική Μελέτη της Αντίστοιχης Νομολογίας του ΔΕΚ», Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή.
  • 1984 Κallia A. «The EEC Environmental policy: Directives for the Protection of the Environment against Pollution». Master Thesis, Supervisor Professor P. Maresceau, Programme on International Legal Cooperation, Vrije Universiteit Brussels.