English
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Από το έτος 1980 το Δικηγορικό γραφείο Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δραστηριοποιείται σε μεγάλο φάσμα νομικών θεμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί σειρά ετών παρέχει νομικές συμβουλές, εκπονεί μελέτες και συμμετέχει στην υλοποίηση έργων συνεργαζόμενο με την Ελληνική Διοίκηση, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικούς Φορείς, Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη, με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία - Αντωνίου με σειρά διαλέξεων για το δίκαιο περιβάλλοντος (διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων).

Η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων οργάνωσε στη Βουλή, με πρωτοβουλία της προέδρου της Επιτροπής βουλευτού Κας Κατερίνας Ιγγλέζη, στις 11 Ιουλίου 2018, ειδική συνεδρίαση με θέμα το Περιβαλλοντικό Έγκλημα. Η Α. Καλλία - Αντωνίου έκανε εισήγηση με θέμα: Αντιμετώπισή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος.

Παρουσιάστηκαν:
α) ο ορισμός του περιβαλλοντικού εγκλήματος,
β) τα μέσα καταπολέμησης του περιβαλλοντικού εγκλήματος που παρέχονται από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα,
γ) Προβλήματα και προκλήσεις για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην Ελλάδα.

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#58e5e188-b821-485f-8d8d-a91b00ab8fb8
Εισήγηση 1:16:55, Δευτερολογία 2:46:42

Στην Πάτρα, στις 17 με 20 Ιουνίου 2018, διοργανώθηκε διεθνές οικολογικό συνέδριο με θέμα «Οι Δραματικές Αλλαγές στον Πλανήτη και οι Ελληνικές Ρίζες της Οικολογικής Ηθικής», με την συμμετοχή 200 συνέδρων από όλο τον κόσμο. Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία στις 19.6.2018 με θέμα: "Αρχές και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία".
Στην εισήγησή παρουσιάζεται η "θεώρηση" του αγαθού περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα και η θεοποίηση στοιχείων αυτού, που επιτυγχάνει τον "απόλυτο" σεβασμό στο περιβάλλον και συνακόλουθα την επιλογή του μοντέλου ανάπτυξης. Έγινε αναφορά στις περιβαλλοντικές αρχές που αναπτύχθηκαν στο Ενωσιακό και Εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο, όπως οι αρχές της πρόληψης, της προφύλαξης, της ευθύνης του ρυπαίνοντα (ο ρυπαίνων πληρώνει), της αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση, της έλλογης χρήσης των φυσικών πόρων, της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων κ.α. Συγκριτικά αναλύθηκαν οι ανωτέρω αρχές και αναδείχθηκαν οι κοινωνικές αξίες που τις υπαγορεύουν. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Δημοσιεύτηκαν τα Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου: "Περιβαλλοντική Ευθύνη. Πρόληψη και Αποκατάσταση. Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα", που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης (8-10.9.2017), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος LIFE Natura Themis, με θέμα. "Ενωσιακοί Θεσμοί και Μέτρα για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας"

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε, με οργάνωση και συντονισμό της Α. Καλλία - Αντωνίου, στο χρονικό διάστημα από 14 Φεβρουαρίου έως 2 Μαϊου 2018, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, δέκα διαλέξεις με θέμα "Ανάπτυξη και Περιβάλλον". Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού υπήρξε πολύ μεγάλη και κάλυψε όλες τις ηλικίες. Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής. Ορισμένοι από του ομιλητές παρουσίασαν τμήμα της εισήγησής τους στην δημοτική τηλεόραση στην εκπομπή "Δημότης on line".
Παρατίθεται ο κατάλογος των διαλέξεων:

 • Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου: "Το νερό ως μοχλός ανάπτυξης και παράγοντας ειρήνης" Ελπίδα Κολοκυθά: αν. Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., πρόεδρος Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων ΟΥΝΕΣΚΟ - ΑΠΘ.
 • Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου: "Κυκλική Οικονομία ως Κινητήρας της Βιώσιμης Ανάπτυξης" Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Α.Π.Θ..
 • Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου: "Τα έργα του μετρό ως έργα βιώσιμης ανάπτυξης" Γιάννης Μυλόπουλος πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Τετάρτη 7 Μαρτίου: "Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία" Γεώργιος Κρεμλής Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες
 • Τετάρτη 14 Μαρτίου: "Κλιματική αλλαγή και το μέλλον της παγκόσμιας βιολογικής ποικιλότητας" Αντώνης Μαζάρης επ. καθηγητής Βιολογίας Α.Π.Θ.
 • Τετάρτη 21 Μαρτίου: "Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος" Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Καθηγήτρια Δικαίου Περιβάλλοντος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και «Περιβαλλοντικό Έγκλημα" Γιάννα Παναγοπούλου Δρ. Νομικής Δικηγόρος, τ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ.
 • Τετάρτη 28 Μαρτίου: "Ανάπτυξη και Περιβάλλον: Μία δύσκολη σχέση. Εμπειρία και Διαπιστώσεις μέσα από το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη" Ίων Σαγιάς, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη.
 • Τετάρτη 18 Απριλίου: "Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το περιβάλλον αποτελεί φρένο στην ανάπτυξη της Χώρας;" Φίλης Αρναούτογλου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Τετάρτη 25 Απριλίου: "Πλαστική Ύλη, Ωκεανοί και Περιβαλλοντική Συνείδηση" Χαρίτων Χιντήρογλου καθηγητής Βιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
 • Τετάρτη 2 Μαϊου: "Γεωποικιλότητα" Σπυρίδων Παυλίδης καθηγητής Γεωλογίας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
 • Στις 11 Ιανουαρίου 2018 διοργανώθηκε, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Ημερίδα από την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων/ΑΠΘ, με θέμα: «Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Ελλάδα». Η Α. Καλλία - Αντωνίου έκανε εισήγηση με θέμα: «Η εφαρμογή του Ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες»

  Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία - Αντωνίου με σειρά διαλέξεων για το δίκαιο περιβάλλοντος.

  Στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δόθηκαν, στις 20 Δεκεμβριου 2017, δύο διαλέξεις από την Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων»

  Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 οργανώθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ελληνισμού της Διασποράς, Ημερίδα με θέμα την διαχείριση των ποταμών και την διευθέτηση των ρεμάτων με έμφαση στο πρόβλημα ατού ποταμού Ποδονύφτη. Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».

  Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017 οργανώθηκε στη Λάρισα, από τον Δήμο Λαρισαίων και το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια διημερίδα με θέμα: "Αστικά Ποτάμια: επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη". Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».

  Από 5 έως 8 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο, στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ετήσιες εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της Φύσης. Στις εργασίες συμμετείχε ως νομικός σύμβουλος, η Α. Καλλία - Αντωνίου.

  Στις 30 Νοεμβρίου 2017 οργανώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από το πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: "Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη". Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Οδηγίες NATURA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχος της εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα».

  Στις 29 Νοεμβρίου 2017 οργανώθηκε στα Χανιά Κρήτης, από το πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS, εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: "Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη". Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Οδηγίες NATURA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχος της εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα».

  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 οργανώθηκε στα Γρεβενά, από τον Δήμο Γρεβενών σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια και την Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, Ημερίδα με θέμα: "Ποτάμια Συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον". Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».

  Στις 26 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, οργανώθηκε, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Συνέδριο: CEMEPE and SECOTOX Conference. Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «EU Environmental Legislation - The Water Framework Directive. Implementation in Greece».

  Στις 9 Ιουνίου 2017, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, διοργανώθηκε από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρεθύμνου και Χανίων, Εσπερίδα με θέμα: "Από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή έως την τοπική ανεξέλεγκτη δόμηση: Το περιβαλλοντικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε?". Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία»

  Στις 20 Μαϊου 2017 οργανώθηκε Ημερίδα στα Τρίκαλα από τον Δήμο Τρικαίων, το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων με Ποτάμια, την ΙΑΝΘΗ Μ.Κ.Ο., την Δ.Ε.Υ.Α.Τ, την Π.Α.Δ.Υ.Θ. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με θέμα: «Ποταμοί της Πόλης, Ζωής Ευεργέτες». Η Α. Καλλία - Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».

  2017: Κλείνουν 33 χρόνια από την έκδοση του πρώτου Νομικού Συγγράμματος - Συλλογικού Τόμου, για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (1984 συγγραφείς: Αγγελική Καλλία - Προκόπης Παυλόπουλος - Βλασία Παυλοπούλου, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας) .Το νομικό πλαίσιο εμπλουτίστηκε έκτοτε με την έκδοση του Νόμου πλαισίου για το περιβάλλον (Ν. 1650/1986), καθώς και με μεγάλο αριθμό Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν όλους τους τομείς του περιβάλλοντος και ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη. Ενισχύθηκε η περιβαλλοντική πληροφόρηση και η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και το δίκαιο περιβάλλοντος απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο συγκεκριμένο (τεχνικό) χαρακτήρα. Εν τούτοις η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεχίζεται και η "βιώσιμη ανάπτυξη" δεν αντικατατέστησε ακόμα το "κλασικό" μοντέλο ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη αποτίμηση αναμένεται να γίνει σε σχετική επιστημονική Ημερίδα το 2017.

  Κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, ο συλλογικός τόμος: «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία», που επιμελήθηκε η Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Αντώνης Σκαμνάκης, Κλειώ Κεντερελίδου, Φανή Γαλατσοπούλου. Το κεφάλαιο του περιβαλλοντικού δικαίου συνέγραψε η Α. Καλλία - Αντωνίου με τίτλο: «Ενωσιακό και Εθνικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης: Εφαρμογή και Προβλήματα».

  Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο, στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ετήσιες εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της Φύσης. Στις εργασίες, από 15 έως 18 Νοεμβρίου, συμμετείχε ως νομικός σύμβουλος, η Α. Καλλία - Αντωνίου.

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον Τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία - Αντωνίου με σειρά διαλέξεων για το Δίκαιο Περιβάλλοντος.

  Στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δόθηκαν δύο διαλέξεις από την Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων», Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2016

  Η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας που ανετέθη σε ελληνικές εταιρείες (NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ, ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε., ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Δεκεμβρίου, σε δημόσια εκδήλωση απευθυνόμενη σε δημοσίους λειτουργούς, κοινωνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ο συντονισμός της παρουσίασης έγινε από τον κο Σ. Διαμαντόπουλο και την Α. Καλλία. Η κα Καλλία συμμετείχε στην νομική ομάδα επεξεργασίας του νέου Δασικού Κώδικα.

  Η περιβαλλοντική εταιρεία «Ιάνθη» σε συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού διοργάνωσαν στην Αθήνα Διημερίδα στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 με θέμα: «Αστικά ρέματα, υδάτινες διαδρομές στο περιβάλλον και στον πολιτισμό - διαχείριση και προοπτικές». Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Διαχείριση Ρεμάτων: Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία».

  Δείτε την Πρόσκληση

  Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη Διημερίδα στις 15 και 16 Απριλίου με θέμα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ». Η Α. Καλλία - Αντωνίου συμμετείχε με την εισήγηση: «Η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας - Η εφαρμογή της στην Ελλάδα»

  Στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στις 23 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, η Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος διοργάνωσε συνεδριακή ημερίδα με θέμα « Η κοινωνία των εθελοντών και η επίδραση αυτής στην προστασία του περιβάλλοντος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης». Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Ο ρόλος των Εθελοντών στην Προστασία του Περιβάλλοντος».

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας - Γιαννιτσών διοργάνωσαν στην Άμφισσα Σεμινάριο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς, στις 29 με 31 Ιανουαρίου 2016 με θέμα: « Σπουδή για το Νερό στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία». Οι εισηγήσεις της Αγγελικής Καλλία ήταν: α) «Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» και β) « Το Δικαίωμα Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Παρουσίαση για Μαθητές»

  Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει την επιτυχημένη δράση του. Με απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης η Αγγελική Καλλία αποτελεί μέλος της ομάδας έργου για την χρονική περίοδο 2016-2017.

  Περισσότερα...

  Τον Φεβρουάριο του 2016 αναμένεται, από τις εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, η έκδοση του του συλλογικού τόμου: «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία», που επιμελείται η Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην συγγραφή του συλλογικού τόμου συμμετέχει η Α. Καλλία με το κεφάλαιο που αναφέρεται στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015 πραγματοποιήθηκαν, με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία με σειρά διαλέξεων για το Δίκαιο Περιβάλλοντος.

  Δύο Διαλέξεις της Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 8 Δεκεμβρίου 2015

  Όπως κάθε έτος έτσι και τον Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο οι εργασίες της Επιτροπής που ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της Φύσης. Στις εργασίες, από 1 έως 4 Δεκεμβρίου, συμμετείχε η Α. Καλλία.

  Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει την επιτυχημένη δράση του με νέα ομάδα εργασίας. Με απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης η Α. Καλλία ορίσθηκε μέλος της ομάδας έργου για την χρονική περίοδο 2016-2017.

  Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου αποφάσισε την συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Συμβουλευτικού Χαρακτήρα για τα Προστατευόμενα Αντικείμενα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Με απόφαση του Φορέα, Σεπτέμβριος 2015, η Α. Καλλία ορίσθηκε μέλος της ανωτέρω Επιτροπής.

  Με επιλεγμένους φοιτητές λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής», του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για δεύτερη χρονιά η Α. Καλλία έδωσε τρεις διαλέξεις στους φοιτητές με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Περιβαλλοντικό Δίκαιο», Ιούνιος 2015.

  Οι φοιτητές του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2015, με τίτλο: "1st IHU (International Hellenic University) International Conference on Sustainable Development". Η Α. Καλλία έδωσε ομιλία με θέμα: «Legal Framework for Sustainable Development and Environmental Protection»

  Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα και ενημερώνει συστηματικά τους φοιτητές του σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό η της Α. Καλλία έδωσε τέσσερις διαλέξεις στους φοιτητές με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Περιβαλλοντικό Δίκαιο», Απρίλιος 2015

  Στο κτίριο που στεγάζει το Συνεδριακό κέντο Ολύμπου και στο άμεσο μέλλον θα στεγάσει το Μουσείο Ολύμπου, στο Λιτόχωρο, διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διεθνές Συνέδριο με θέμα: «O 'Όλυμπος μνημείο φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 'Ενας αιώνας από την πρώτη ανάβαση». Η Α. Καλλία έδωσε ομιλία: «Θεσμικό Πλαίσιο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών-Η περίπτωση του Ολύμπου», 21 Μαρτίου 2015.

  Η ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματα που διαθέτουν ώστε να απαιτήσουν τον σεβασμό στο περιβάλλον αποτέλεσε θέμα που απασχόλησε την ομάδα γυναικών της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. Η Α. Καλλία παρουσίασε «Τα Δικαιώματα του Πολίτη για την Προστασία του Περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη 7 Φεβρουαρίου 2015

  Ομιλία της Α. Καλλία - Αντωνίου στην Ημερίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: "Ο ρόλος της Οικολογικής Καινοτομίας στον Τομέα της Παράκτιας Επιχειρηματικότητας και Διατήρησης των Θαλάσσιων Πόρων". Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ERACOM: "Joint Master Program in Environmental Risk Assessment and Coastal Management". Θέμα της ομιλίας: "Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Οικολογία και Νομοθεσία", Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2014.

  Δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα

  Ομιλία της Α. Καλλία - Αντωνίου στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία", κατεύθυνση "Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία" του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: "Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων", 3 Δεκεμβρίου 2014.

  Ομιλία της Α. Καλλία - Αντωνίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση με θέμα: "Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια - Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) και Συμβάσεις Ενεργειακής, Απόδοσης (ΣΕΑ)". Θέμα της ομιλίας: "Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης: Πιλοτική Δράση MARIE", Κοζάνη 1 Δεκεμβρίου 2014.

  Διαβάστε το Πρόγραμμα

  Ομιλία της Α. Καλλία - Αντωνίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Διεθνές Συνέδριο "Green Your Mind! Aqua and Terra", με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την πράσινη επιχειρηματικότητα", στις 27 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

  Διαβάστε το Πρόγραμμα

  Συντονισμός από την Α. Καλλία - Αντωνίου της εκδήλωσης με θέμα "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης απορροής των χειμάρρων Ενιπέα-Ξυλές για το έτος 2013, σύμφωνα με την Οδηγία 200/60/ΕΚ", Δήμος Δίου-Ολύμπου, Λιτόχωρο 14 Νοεμβρίου 2014.
  Η εκδήλωση αφορούσε την μεταπτυχιακή εργασία τεσσάρων φοιτητών στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ομιλίες της Α. Καλλία στο πρόγραμμα "Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση - πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη" Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 2014

  1. Συμμετοχή του πολίτη στη διαχείριση αποβλήτων: μείωση παραγωγής - ανακύκλωση
  2. Συμμετοχή του πολίτη στην διατήρηση καλής ποιότητας νερών: Μετρήσεις ποιότητας υδάτων - Σχέδια Διαχείρισης
  3. Συμμετοχή του πολίτη στην διατήτρηση της βιοποικιλότητας: Βιώσιμη ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
  4. Πρόσβαση στην περιβαλλονική ενημέρωση - Δικαιώματα του πολίτη για να αξιώσει σεβασμό στο περιβάλλον σε Εθνικό και Ενωσιακό πλαίσιο

  4ο Θερινό σχολείο περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας, Χανιά Κρήτη, Ιούλιος 2014.
  Ομιλίες της Α. Καλλία για το θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

  Διαβάστε το σχετικό άρθρο στα "Χανιώτικα Νέα"

  Ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, σειρά μαθημάτων της Α. Καλλία στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο - μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master "Βιώσιμη Ανάπτυξη" (International Hellenic University, Master Course on Sustainable Development), ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, για το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2012 με μεγάλη επιτυχία, συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και τα μαθήματα δίδονται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

  "Ποιά Ελλάδα? Θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης - Εφαρμογή και προκλήσεις για την Ελλάδα" Άρθρο της Α. Καλλία, περιοδικό "ΕΝΩΠΙΟΝ", διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος 72, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014.

  Ομιλία της Α. Καλλία στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στη Λάρισα, με θέμα "Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία", Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2014.

  Ομιλία της Α. Κάλλια στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα "Ποια Ελλάδα?", Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2014

  Ομιλία της Α. Καλλία στο Συνέδριο «Δημιουργικές Πόλεις - Συνδυάζοντας την Καινοτομία με την Βιώσιμη Ανάπτυξη», Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2013

  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 2013-2014.
  Τομέας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

  Συντονίστρια: Δρ. Αγγελική Καλλία, μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής νομικών εμπειρογνωμόνων στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος.

  Οι εισηγήσεις γίνονται κάθε Τετάρτη 5-7 μμ., στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δεκά πέντε εισηγητές θα αναπτύξουν τρέχοντα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

  Η παρούσα οικονομική κρίση καθιστά δυσκολότερη την επιλογή μοντέλου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια απόκλισης από την επιλογή μοντέλου ανάπτυξης μέσα στα όρια αντοχής του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται: α) επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα β) νέα επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας που δημιουργούν νέες προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης, γ) τα δικαιώματα που διαθέτουμε ως πολίτες, δ) οι μηχανισμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διεκδικήσουμε ένα υγειές περιβάλλον.

  Δείτε το πρόγραμμα των εισηγήσεων

  Με δύο ομιλίες συμμετείχε η Αγγελική Καλλία στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που διοργανώθηκε από το Κεντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας στις 8 και 9 Ιουλίου.
  Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Κύπρο.

  Οι ομιλίες της Α. Καλλία ήταν σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο για τα ύδατα και τα απόβλητα:

  "Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση του νερού - Το νερό ως αγαθό σε ανεπάρκεια και ως αιτία διαμάχης"

  "Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων - Τα απόβλητα ως πόροι".

  Περισσότερες πληροφορίες και τα κείμενα των εισηγήσεων στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας: kpe-edess.pel.sch.gr

  "Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας περίοδος Ιούνιος 2010 - Φεβρουάριος 2013" Β. Αρμένη, Α. Καλλία - Αντωνίου, δημοσίευση στο περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης, τεύχος 1/2013.

  Παρουσιάζεται κατάλογος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που εκπονήθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Οι νομοθετικές διατάξεις κατηγοριοποιούνται για την ευκολότερη αναζήτησή τους.

  Συνοπτικά αναφέρονται στην εισαγωγή οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στη ελληνική έννομη τάξη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με την ενσωμάτωση βασικών Οδηγιών της Ευρ. Ένωσης, που αφορούν το υδάτινο περιβάλλον, ειδικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον, τη διαχείριση των αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την προστασία της φύσης και την ποινική προστασία του περιβάλλοντος.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Περιβάλλον και Επιχείρηση: Πρόσφατες Νομοθετικές Aλλαγές", άρθρο της Α. Καλλία, Περιοδικό "ΕΝΩΠΙΟΝ", διμηνιαία έκδοση του Δκηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος Μαρτίου 2013

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ολοκληρώθηκε η σειρά μαθημάτων της Α. Καλλία στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master "Βιώσιμη Ανάπτυξη" (International Hellenic University, Master Course on Sustainable Development), ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013, για το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2012 με μεγάλη επιτυχία, συμμετέχουν φοιτητές από όλο τον κόσμο και τα μαθήματα δίδονται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

  Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα των θεμάτων που διδάχθηκαν.

  Ομιλία της Α. Καλλία με θέμα: "Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας". Η ομιλία έγινε στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από τους Ροταριανούς ομίλους Αθηνών στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 10 Μαρτίου 2013. με θέμα: "Η προστασία του περιβάλλοντος, ως προϋπόθεση ανάπτυξης σε πλαίσιο ειρήνης"

  Διαβάστε το πρόγραμμα ...

  "Ελλειμμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα" Eικοσιοκτώ Παραβιάσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΔΕΕ), άρθρο της Α. Καλλία, Περιοδικό "ΕΝΩΠΙΟΝ", τεύχος Δεκεμβρίου 2012, διαβάστε το άρθρο

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα", εισήγηση της Α. Καλλία στην Επιστημονική Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα: Εξελίξεις στο Δίκαιο Περιβάλλοντος: Νομοθεσία και Νομολογία, Περιοδικό "ΕΝΩΠΙΟΝ", τεύχος Σεπτεμβρίου 2012, διαβάστε την εισήγηση...

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας - Ο ρυπαίνων πληρώνει", άρθρο στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, τεύχος Σεπτεμβρίου 2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Δίκαιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σύντομη Επισκόπηση: Ατμόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή - Ύδατα - Απόβλητα και Ανακύκλωση - Φύση και Βιοποικιλότητα - Περιβαλλοντική Ευθύνη" Εισήγηση της Α. Καλλία - Αντωνίου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κύκλος Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος, δημοσίευση στο περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης, τεύχος 2/2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ομιλία της Α. Καλλία στην Επιστημονική Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 27.9.2012, με θέμα "Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Εφαρμογή του στην Ελλάδα"

  Διαβάστε το πρόγραμμα ...

  "Βιώσιμος Τουρισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη" άρθρο στο περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, Αρ.τεύχους 1/2012, σελ.13-26, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Κοινή δημοσίευση με την βιολόγο κυρία Λ. Δημητριάδη.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εκδήλωση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με θέμα "Διαχείριση Υδατικών Πόρων" Ομιλητές Δρ. Αγγελική Καλλία εμπειρογνώμων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, και Θ. Κουσουρής τ. Δ/ντης του ΕΛΚΕΘΕ. Συντονισμός από τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ Ν. Βαφειάδη.
  Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά (live streaming) μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr/livestr

  Διαβάστε την πρόσκληση και την παρουσίαση.

  Παρουσίαση από την Α' Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κυρία Γ. Παναγοπούλου του βιβλίου της Α. Καλλία: "Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων" εκδόσεις ΖΗΤΗ, νομικό περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος 64, Ιανουάριος - Μάρτιος 2012, κυκλοφόρησε Ιούνιο 2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Εισήγηση της Α. Καλλία στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, "Ο Ρυπαίνων Πληρώνει", Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012

  Διαβάστε το Πρόγραμμα και την Εισήγηση

  "Νέος Νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση",
  Περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος 63 2011, κυκλοφόρησε Μάρτιο 2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "European Union - Russia Collaboration on Environment and Sustainable Development"
  University of Dubna, Russia, Natural and Engineering Science Faculty, February 2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Η εφαρμογή της Νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ζημία: "Ο ρυπαίνων πληρώνει"
  Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2012

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Μαθήματα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον τομέα "Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος".
  Διάρκεια από 1 Νοεμβρίου 2011 έως 29 Φεβρουαρίου 2012.
  Οργάνωση και συντονισμός: Δρ. Αγγελική Καλλία
  Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα δημοσιευθούν στο περιοδικό "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

  Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων ...

  Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας, τροποποιήθηκε πρόσφατα με την ψήφιση του Νόμου 3937/2011.
  Οι ρυθμίσεις που εισάγονται δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία και την διοίκηση. Στο αναλυτικό άρθρο της Α. Καλλία και Ε. Δημητριάδη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Δίκαιο και Περιβάλλον, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι βασικές ρυθμίσεις του Ν.3937/2011, γίνεται αναλυτική σύγκριση με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο και αναδεικνύονται οι Κανονιστικές Πράξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) που πρέπει να εκδοθούν για να εφαρμοσθεί πλήρως ο νέος Νόμος.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Κυκλοφόρησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2011 το βιβλίο "Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων"

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης" άρθρο στο περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, Αρ.τεύχους 55, 1/2011, σελ.68-74, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, Ιούνιος 2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης", άρθρο στο ΑΜΦΙΒΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Οι τρεις παράγοντες που εξασφαλίζουν τη μη εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου" περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Βιβλίο που διανέμεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα", επικαιροποιημένη έκδοση, Μάρτιος 2011

  Η οικολογική καταστροφή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη λίμνη Κορώνεια, μας οδηγεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσωση της λίμνης διακόπτονται. Αποτελέσματα της αδράνειας της πολιτείας στις παράνομες γεωτρήσεις και την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στη λίμνη που συνεχίζονται και σήμερα. Είναι ώρα για αλληλοκατηγορίες για την απόδοση ευθυνών ή ύστατη δυνατότητα για δράση? ECOCITY Newsletter Φεβρουάριος 2011

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ίδρυση Τοπικού Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος, Εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 8.09.2010. Εισήγηση στην ιδρυτική εκδήλωση, περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Η Κίνα ενδιαφέρεται να ενσωματώσει στη νομοθεσία της στοιχεία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας", περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2010

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Healthy Rivers and the implementation of sustainable water resources management", China-Europa Forum, Hong Kong July 2010

  Διαβάστε περισσότερα ...

  "Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας", ηλεκτρονικό περιοδικό "ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΝΕΑ" του Δήμου Δαφνουσίων, Νομού Φθιώτιδας, Ιούλιος 2010

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Συνέντευξη στην εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 5.6.2010. Αναφορά στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στις θετικες δράσεις για την αντιμετώπισή τους"

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Σημειώσεις από τη διδασκαλία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: "Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων - Η Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό 2000/60" Ιούνιος 2010

  "Το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα" άρθρο στο περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο, Αρ.τεύχους 50, 4/2009, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2010, σελ.662-676, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ο Συνήγορος του Καταναλωτή - Eξωδικαστικός Θεσμός Διαμεσολάβησης

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τη Χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), άρθρο στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ιούλιος-Αύγουστος 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Αποβλήτων: Η Εφαρμογή του στην Ελλάδα, άρθρο στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τη Χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), άρθρο στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ιούλιος-Αύγουστος 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ιούλιος 2009, εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Συνεδρίου "Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη", Βέροια 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007 Εισήγηση: "Ο έλεγχος εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος"

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεωσιμες Πηγές Ενέργειας, άρθρο στο ΑΜΦΙΒΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, τεύχος Μαϊου - Ιουνίου 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Παρουσίαση Συνεδρίων α) Νέες Τεχνολογίες στη διαχείριση των Υδάτων και β) Διαχείριση στερεών αποβλήτων, στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, διμηνιαία έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Σημειώσεις στο μάθημα: "Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Υδάτων"
  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακό Ινστιντούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, Επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Προστασία, Εξυγίανση και Βιώσιμη Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων", Απρίλιος 2009

  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Σημειώσεις στο μάθημα: "PUBLIC ADMINISTRATION, ENVIRONMENT AND CULTURE: THE GREEK EXPERIENCE IN THE EUROPEAN UNION" ATHENS 11- 13 March 2009

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ), Aρθρο στο περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, τεύχος 10-11, 2008

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Η Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Αποτελεσματικότητα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Αρθρο στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2008

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, Παρουσίαση στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τεύχος Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2008

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Σημειώσεις στο μάθημα: "Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης"
  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Ιούλιος 2008

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Υδροηλεκτρική Ενέργεια και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Αρθρο στο περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ, τεύχος Μαϊου - Ιουνίου , 2008

  Διαβάστε περισσότερα ...

  «To Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα», Περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr, Μάϊος

  Διαβάστε περισσότερα ...

  «Το Νομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση των Αποβλήτων - Η Ελλάδα ενώπιον του ΔΕΚ», Περιοδικό «ΕΝΩΠΙΟΝ», τεύχος 43, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος- Φεβρουάριος.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  «Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση των Ακτινοβολιών απο τις Βάσεις Κινητής Τηλεφωνίας», Περιοδικό Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr, Νοέμβριος

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Αγγελικής Καλλία - Αντωνίου σε συνεργασία με την κα. Κωσταντινή Σαμαρά με τίτλο «Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή» από τις Εκδόσεις Α. Σάκκουλα.
  Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Γιώργος Κρεμλής.

  Διαβάστε περισσότερα ...

  Kυκλοφόρησε από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φυλλάδιο που έγραψε η Αγγελική Καλλία - Αντωνίου με τίτλο «Το Νερό». Το φυλλάδιο, το οποίο προλογίζει ο έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, διανέμεται στους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους σε θέματα περιβάλλοντος.

  Διαβάστε περισσότερα ...