Βιβλία

 • 2016 Συλλογικός τόμος «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία», Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιμέλεια:Α. Σκαμνάκης, Κ. Κεντερελίδου, Φ. Γαλατσοπούλου. Το κεφάλαιο του περιβαλλοντικού δικαίου συνέγραψε η Α. Καλλία – Αντωνίου με τίτλο: «Ενωσιακό και Εθνικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης: Εφαρμογή και Προβλήματα», εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονίκη
 • 2011 Καλλία – Αντωνίου Α. «Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη
 • 2007 Καλλία Α. – Σαμαρά Κ. «Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτινή.
 • 2007 Καλλία Α. «H εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, 1981-2006», Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος, Επιμ. Γιανακούρου Γ., Κρεμλής Γ., Σιούτη Γ., σελ.161 – 174, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτινή.
 • 1999 Καλλία Α. «Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Κοινοτική Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος», σελίδες 192, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1998 Καλλία Α. «Ποιότητα Ζωής Βιώσιμη Ανάπτυξη, και Προστασία του Περιβάλλοντος», σελίδες 210, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • 1995 Καλλία Α. «Ελληνική και Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία Χρονικής Περιόδου 1989-1994», σελίδες 204, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1993 Καλλία Α. , Νικέα Τ, Παλαιολόγου Ν.«Τα Δικαιώματα του Καταναλωτή Σύμφωνα με το Κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο», σελίδες 187, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1990 Καλλία Α. «Δικαιώματα και Προστασία του Καταναλωτή. Η Πολιτική των Ευρωπαικών Κοινοτήτων», Πρόλογος L.Kramer, σελίδες 192 Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1990 Καλλία Α., «Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος – Κατάλογος Διατάξεων», Εκδόσεις Α.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1990 Καλλία Α. , Παλαιολόγου Ν., Πορτόλου Σ.,«Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, έτη 1987-1988», σελίδες 128, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.
 • 1989 Καλλία Α. «Η προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα. Κρατικές Υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Αρμοδιότητες – Δραστηριότητες», σελίδες 143, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • 1988 Καλλία Α. «Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος», Πρόλογος: Β. Ρώτη, σελίδες 133, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • 1987 Καλλία Α «Οι υποχρεώσεις της Ελλάδος και τα Δικαιώματα των Πολιτών από την Κοινοτική Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος», σελίδες 252, Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • 1984 Καλλία Α., Παυλόπουλος Π., Παυλοπούλου Β., «Το Νομικό Καθεστώς Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα», σελίδες 614, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα.