Πρακτικά Συνεδρίων

 • 2017 Δημοσιεύτηκαν τα Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου: “Περιβαλλοντική Ευθύνη. Πρόληψη και Αποκατάσταση. Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα”, που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης (8-10.9.2017), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος LIFE Natura Themis, με θέμα. “Ενωσιακοί Θεσμοί και Μέτρα για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”
 • 2014 Α. Καλλία “Θεσμικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Εφαρμογή και προκλήσεις για την Ελλάδα”, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: “Ποιά Ελλάδα?”, 13-14 Φεβρουαρίου 2014, Θεσσαλονίκη
 • 2012 Kallia A.: “European policy and law on water management” International Conference on the environment, July, Aristotle Univercity of Thessaloniki, Greece.
 • 2012 “Impact and Effectiveness of Environmental Legislation in Enterprises”, Federation of Industries of Northern Greece (FING), www.sbbe.gr, Thessaloniki Greece, April
 • 2011 Dimitriadi E, Kallia A.: “Field-Ecotourism in the frame of the European Policy for Biodiversity” Poster, International Conference on biological agriculture and agro-tourism in the Mediterranean area, September, Zante, Greece.
 • 2008 Kallia A. Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Proceedings: Expert Meeting-Enhancement in integrated management of transboundary waters according to Directive 2000/60/EC, EKBY, September 16-17, Thessaloniki, greece, Goulandris Natural history Museum
 • 2008 Kallia A. The implementation of the EU legislation on the disposal of the domestic wastes by the Mediterranean member states Proceedings of the Regional Conference on Urban Waste Management in the Mediterranean: Strengthening Capacities in Consensus -building and Reaching Sustainable Solutions, 17-18 December 2008, Athens, Greece, www.mio-ecsde.org
 • 2008 Καλλία Α.: “Ο έλεγχος εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος”, Πρακτικά του Συνεδρίου “Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη”, Βέροια 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007
 • 2007 Kanakoudis V., Tsitsifli S., Kallia A. «A Review of the WFD 2000/60/EC. Implementation Progress in the EU Member States», Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Greece, 5-7 September 2007.
 • 2006 Καλλία Α. «Η Οδηγία Πλαίσιο για την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και η Εφαρμογή της στην Ελλάδα», 3η Ημερίδα του Δικτύου “ΥδροΜΕΔYΝ” Aποτίμηση της Εφαρμογής της Oδηγίας Water framework directive 2000/60/EC, 3 Νοεμβρίου, Πολυτεχνική Σχολή,Βόλος
  Ιστοσελίδα:http://www.civ.uth.gr/hydromedon/download/presentations_hydromedon.pdf.
 • 2006 Κallia A. «The International Framework of the Protection of Biodiversity «Integrated Coastal Zone Management – biodiversity and Marine Environment, 19-22 October, Phocaia, Turkey.
 • 2006 Καλλία Α. «Εφαρμογή του Δικαίου Περιβάλλοντος – Προβλήματα, Προοπτικές, Προτάσεις «Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της Ευρύτερης Περιοχής: οι Απόψεις του Α.Π.Θ., 1-4 Ιουνίου , σελ. 306-311, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 2006 Κallia A . «Sustainable Development and International Collaboration», Proceeding Book, Environment and Local Governments, Trakya University, 18 March, Kirklareli, Turkey.
 • 2005 Καλλία Α. «Νομικό Πλαίσιο Ποιότητας Πόσιμου Νερού και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων« Πρακτικά 13ου Σεμιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού- Υγιεινή Πόσιμου Νερού, 28 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου, Εργαστήριο Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 2002 Καλλία Α. «Ατμοσφαιρική και Ηχητική Ρύπανση στην Προοπτική της Διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα το 2004». Πρακτικά Συνεδρίου «Ολυμπιακοί Αγώνες και Περιβάλλον», Αθήνα 1-2 Φεβρουαρίου 2001, Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος, σελ. 127-148, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • 2001 Καλλία Α . «Εθελοντισμός και ευρωπαϊκά προγράμματα», Πρακτικά Συνεδρίου «Εθελοντισμός, Δράσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση», σελ. 11-21, Έκδοση Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
 • 1996 Καλλία Α. «Το Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Ένωσης», Πρακτικά Ευρωπαικού Συνεδρίου: Σύζευξη Φύσης – Ανθρώπου, 27 -28 Μαίου, Έκδοση Σωροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.
 • 1996 Κallia A. «Towards a European Union’s Policy on Sustainable Development», The Moscow Forum of Synergetics – The Sustainable development in the changing world, 27-31 January, Moscow.
 • 1991 Κallia A. «Participation and Litigation Rights of Environmental Associations in Greece», Peterlang, Frankfurt, Bern, New York, Paris.
 • 1988 Κallia A. «I diritti del Cittadino della Comunita Europea di Fronte alle Instituzioni Comunitarie, a cura di A. Partiglione», p. 245-253, Editore Maggioli, Roma.