Πρώτο Νομικό Σύγγραμμα για την προστασία του Περιβάλλοντος

2017: Κλείνουν 33 χρόνια από την έκδοση του πρώτου Νομικού Συγγράμματος – Συλλογικού Τόμου, για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (1984 συγγραφείς: Αγγελική Καλλία – Προκόπης Παυλόπουλος – Βλασία Παυλοπούλου, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας).

Το νομικό πλαίσιο εμπλουτίστηκε έκτοτε με την έκδοση του Νόμου πλαισίου για το περιβάλλον (Ν. 1650/1986), καθώς και με μεγάλο αριθμό Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουν όλους τους τομείς του περιβάλλοντος και ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη. Ενισχύθηκε η περιβαλλοντική πληροφόρηση και η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και το δίκαιο περιβάλλοντος απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο συγκεκριμένο (τεχνικό) χαρακτήρα.

Εν τούτοις η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεχίζεται και η “βιώσιμη ανάπτυξη” δεν αντικατατέστησε ακόμα το “κλασικό” μοντέλο ανάπτυξης.