“Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή” από τις Εκδόσεις Α. Σάκκουλα