Το Νερό – Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Kυκλοφόρησε από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φυλλάδιο που έγραψε η Αγγελική Καλλία – Αντωνίου με τίτλο «Το Νερό».

Το φυλλάδιο, το οποίο προλογίζει ο έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, διανέμεται στους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τους σε θέματα περιβάλλοντος.