Διημερίδα Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος – ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη Διημερίδα στις 15 και 16 Απριλίου με θέμα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ».

Η Α. Καλλία – Αντωνίου συμμετείχε με την εισήγηση: «Η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας – Η εφαρμογή της στην Ελλάδα»