Ο ρόλος των Εθελοντών στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στις 23 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, η Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος διοργάνωσε συνεδριακή ημερίδα με θέμα «Η κοινωνία των εθελοντών και η επίδραση αυτής στην προστασία του περιβάλλοντος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης».

Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Ο ρόλος των Εθελοντών στην Προστασία του Περιβάλλοντος».