Εισήγηση: “Διαχείριση Ρεμάτων: Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία”

Η περιβαλλοντική εταιρεία «Ιάνθη» σε συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού διοργάνωσαν στην Αθήνα Διημερίδα στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 με θέμα: «Αστικά ρέματα, υδάτινες διαδρομές στο περιβάλλον και στον πολιτισμό – διαχείριση και προοπτικές».

Η Α. Καλλία συμμετείχε με την εισήγηση: «Διαχείριση Ρεμάτων: Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία».

Δείτε την Πρόσκληση