Συμμετοχή στην κωδικοποίηση του Δασικού Κώδικα

Η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας που ανετέθη σε ελληνικές εταιρείες (NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ, ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε., ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Δεκεμβρίου, σε δημόσια εκδήλωση απευθυνόμενη σε δημοσίους λειτουργούς, κοινωνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Ο συντονισμός της παρουσίασης έγινε από τον κο Σ. Διαμαντόπουλο και την Α. Καλλία.

Η κα Καλλία συμμετείχε στην νομική ομάδα επεξεργασίας του νέου Δασικού Κώδικα.