“Η εφαρμογή του Ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες”

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 διοργανώθηκε, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Ημερίδα από την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων/ΑΠΘ, με θέμα: «Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Ελλάδα».

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έκανε εισήγηση με θέμα: «Η εφαρμογή του Ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τις πλημμύρες»