Επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, με επιτυχία και ευρεία συμμετοχή, επιμορφωτικά σεμινάρια από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη διδασκαλία συμμετείχε η Α. Καλλία – Αντωνίου με σειρά διαλέξεων για το δίκαιο περιβάλλοντος.