Ομιλία: “Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία”

Στις 9 Ιουνίου 2017, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, διοργανώθηκε από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρεθύμνου και Χανίων, Εσπερίδα με θέμα: “Από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή έως την τοπική ανεξέλεγκτη δόμηση: Το περιβαλλοντικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε?”.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία»