Πρακτικά Συνεδρίου: “Περιβαλλοντική Ευθύνη. Πρόληψη και Αποκατάσταση. Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα”

Δημοσιεύτηκαν τα Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου: “Περιβαλλοντική Ευθύνη. Πρόληψη και Αποκατάσταση. Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα”, που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης (8-10.9.2017), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος LIFE Natura Themis, με θέμα. “Ενωσιακοί Θεσμοί και Μέτρα για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”