Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία

Τον Φεβρουάριο του 2016 αναμένεται, από τις εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, η έκδοση του του συλλογικού τόμου: «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία», που επιμελείται η Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην συγγραφή του συλλογικού τόμου συμμετέχει η Α. Καλλία με το κεφάλαιο που αναφέρεται στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.