Σεμινάριο Εκπαιδευτικών: Σπουδή για το Νερό στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών διοργάνωσαν στην Άμφισσα Σεμινάριο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς, στις 29 με 31 Ιανουαρίου 2016 με θέμα: «Σπουδή για το Νερό στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία».

Οι εισηγήσεις της Αγγελικής Καλλία ήταν: α) «Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» και β) « Το Δικαίωμα Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παρουσίαση για Μαθητές»