Συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής ελέγχου της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της Φύσης