Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Δύο Διαλέξεις της Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 8 Δεκεμβρίου 2015