Ομιλία: “Οδηγίες NATURA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχος της εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα”

Στις 29 Νοεμβρίου 2017 οργανώθηκε στα Χανιά Κρήτης, από το πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS, εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: “Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη”.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Οδηγίες NATURA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχος της εφαρμογής τους στην Ελλάδα από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα».