Ομιλία: “Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία”

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 οργανώθηκε στα Γρεβενά, από τον Δήμο Γρεβενών σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια και την Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, Ημερίδα με θέμα: “Ποτάμια Συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον”.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».