“Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων”

Στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δόθηκαν, στις 20 Δεκεμβριου 2017, δύο διαλέξεις από την Α. Καλλία με θέμα «Εθνικό και Ενωσιακό Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων»