Ομιλία: “Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία”

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 οργανώθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ελληνισμού της Διασποράς, Ημερίδα με θέμα την διαχείριση των ποταμών και την διευθέτηση των ρεμάτων με έμφαση στο πρόβλημα ατού ποταμού Ποδονύφτη.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».