«Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία»

Κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, ο συλλογικός τόμος: «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία», που επιμελήθηκε η Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Αντώνης Σκαμνάκης, Κλειώ Κεντερελίδου, Φανή Γαλατσοπούλου.

Το κεφάλαιο του περιβαλλοντικού δικαίου συνέγραψε η Α. Καλλία – Αντωνίου με τίτλο: «Ενωσιακό και Εθνικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης: Εφαρμογή και Προβλήματα».