Ομιλία: Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017 οργανώθηκε στη Λάρισα, από τον Δήμο Λαρισαίων και το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια διημερίδα με θέμα: “Αστικά Ποτάμια: επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της φύσης με την πόλη”.

Η Α. Καλλία – Αντωνίου έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία».