Συμμετοχή στις εργασίες στις Μόνιμης Επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία της Φύσης – Δεκ 2017